ความสำเร็จ

แผนภูมิของการปรึกษาเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น

ลงทะเบียน

การรับเข้า

เราให้การปรึกษาตัวต่อตัวเกี่ยวกับชั้นเรียน, การเรียน, เป้าหมายของคุณและชีวิตความเป็นอยู่ของคุณในประเทศญี่ปุ่น

เราให้การปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เราสามารถรับรู้สถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคน และสนับสนุนพวกเขา

การปรึกษาครั้งแรกจะมีขึ้นใน 3 สัปดาห์หลังจากการลงทะเบียน

ให้การปรึกษาตัวต่อตัวหลังการสอบทุกครั้ง เช่นหลังการสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เราแนะนำวิธีการเรียนและชี้ให้เห็นจุดอ่อนของคุณ

เรามีการสอนพิเศษตามสถานการณ์

วิเคราะห์

เราวิเคราะห์ความคืบหน้าในแต่ละภาคการศึกษาและตั้งเป้าหมายของคุณในภาคการศึกษาต่อไป

มาตรการสำหรับ EJU & JLPT

เราให้คำแนะนำให้คุณวิธีการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง และไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นในทางเลือกของคุณ

เตรียมการสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเตรียมการเพื่อสมัครเรียนต่อไป

ติดต่อไปยังโรงเรียนเพื่อขอใบสมัคร เราจะแนะนำวิธีการเขียนให้คุณ

สนับสนุนช่วยเหลือสำหรับการสอบ

เรามีการฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ และแน่นอนเรามีการสนับสนุนนักศึกษาในด้านจิต

การสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียน

เราแนะนำนักเรียนในเรื่องวิธีการและทำขั้นตอนของการสมัครเข้าเรียน และเลื่อนระดับบทเรียนให้สูงขึ้นสำหรับการเรียนต่อของคุณ

อาชีพ หลังจบการศึกษา

สำเร็จการศึกษา