จากเริ่มต้นจนสำเร็จการศึกษา

จากเริ่มต้นจนสำเร็จการศึกษา

ติดต่อเรา

กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรารองรับได้ทั้งภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย และภาษาเวียดนาม
ติดต่อเรา
โทร : +81-52-774-2021

6 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

รวบรวมเอกสาร

เราต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนของคุณที่กองตรวคนเข้าเมือง ในการดำเนินการนั้นคุณต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็น โปรดตรวจสอบในเอกสารการสมัครเรียน หลังจากที่เก็บรวบรวมได้ครบแล้วกรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาให้เรา

6 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

ส่งใบสมัครไปยังกองตรวจคนเข้าเมือง

เจแปน โตเกียว อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลร้องขอใบรับรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไปยังกองตรวจคนเข้าเมือง มีค่าธรรมเนียม 25,000เยน จะได้รับผลการตรวจสอบประมาณ 1 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

3-4 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

ชำระค่าเรียน

เราจะส่งใบแจ้งหนี้สำหรับค่าเรียนหลังจากที่ได้รับการรับรองจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณต้องชำระค่าเรียนทั้งหมดในปีแรก (¥ 761,500) หลังจากยืนยันการชำระเงินของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะส่งสำเนาต้นฉบับของใบรับรองไปให้คุณ เพราะคุณต้องใช้มันในการสัมภาษณ์ที่สถานทูตญี่ปุ่นเพื่อการขอวีซ่า

1 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

สถานทูตญี่ปุ่น

คุณต้องไปที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของคุณเพื่อส่งใบรับรองและยื่นขอวีซ่านักเรียน หลังจากที่ได้รับวีซ่านักเรียน คุณควรจัดการติดต่อเรื่องตั๋วเครื่องบินต่อไป

1 เดือนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

ที่อยู่

เราสามารถจัดการเป็นธุระให้ได้หากคุณต้องการ

เพียงไม่กี่วันก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน

เดินทางถึงญี่ปุ่น (สนามบินนาริตะ)

สำหรับท่านที่เลือกอยู่หอพักโรงเรียน จะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปบริการรับที่สนามบิน

เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น

วันแรกที่โรงเรียน

พิธีลงทะเบียน,ปฐมนิเทศและการทดสอบวัดระดับ

ลงทะเบียน

ทำบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติ ประกันสุขภาพแห่งชาติ

ไปสำนักงานเขตเพื่อทำบัตรและลงทะเบียนชาวต่างชาติ และทำประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไปกับคุณ

2 สัปดาห์หลังจากการลงทะเบียน

ใบอนุญาตทำงาน

เมื่อต้องการทำงานพิเศษ คุณจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน ดังนั้นคุณจำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงานนี้ก่อน เราไปกับคุณด้วย

1 เดือนหลังจากการลงทะเบียน

หางานพิเศษทำ

มองหางานพิเศษ
เราช่วยให้คำปรึกษาวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน

1 เดือนหลังจากการลงทะเบียน

ชีวิตที่โรงเรียน

・ชั้นเรียน (จันทร์ - ศุกร์)
・ให้คำปรึกษาสำหรับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น (ทุก 3 เดือน)
・ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น (ทุก 3 เดือน)
・ทำงานพิเศษ
กิจกรรม (facebook)
ตารางเวลาในหนึ่งวันy

1 เดือนหลังจากการลงทะเบียน〜

ให้คำปรึกษาสำหรับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น

เรามีการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ 6 เดือนก่อนสำเร็จการศึกษาเราจะร่วมกันปรึกษาและสรุปและเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนต่อในญี่ปุ่นของคุณ
รายละเอียดเพิ่มเติม

6 เดือนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

ผ่านการสอบ

ทำการต่อวีซ่าหากคุณต้องการ

ไม่กี่เดือนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

สำเร็จการศึกษา

พิธีสำเร็จการศึกษา: ขอแสดงความยินดีกับทุกคน! นักเรียนมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของตนเองต่อไป

การสำเร็จการศึกษา