หลักสูตร

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ

เรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นและผู้ที่ต้องการจะทำงานในญี่ปุ่น ในหลักสูตรนี้เรามุ่งเน้นในการสนทนาในทางธุรกิจ, มารยาททางธุรกิจและการแสดงออกทางธุรกิจ ดำเนินการเรียนการสอนสัปดาห์ละสองครั้งสำหรับคนไม่ว่าง แน่นอนว่าสามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ทุกวันหากนักเรียนต้องการ ยินดีต้อนรับการประสานงานจากห้างร้านและบริษัทต่างๆ

เหมาะสำหรับผู้ที่

ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้มารยาทที่เหมาะสมทางธุรกิจ เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายธุรกิจ (e-mail), เรียนรู้การแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างในทางธุรกิจ การสนทนาธุรกิจทางโทรศัพท์, การทักทายและอื่น ๆ

เหมาะกับผู้ที่ต้องการไปทำงานหรือกำลังทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

การลงทะเบียนและระยะเวลาในหลักสูตร

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ (แนะนำว่าควรเป็นช่วงต้นเดือน)

สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

มีหลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว และ ยินดีต้อนรับการประสานงานจากห้างร้านและบริษัทต่างๆ

เวลาชั้นเรียนและค่าใช่จ่าย

หลักสูตรไพรเวท

จำนวนครั้ง, เวลาเรียน สามารถจัดขึ้นได้ตามความต้องการของผู้เรียน

5,100เยน ต่อ หนึ่งคาบเรียน(60นาที )

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ตัวอย่างของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจที่จำเป็นที่ใช้ในบริษัทญี่ปุ่น
เรียนรู้มารยาททางธุรกิจและทักษะทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
บทเรียน / สิ่งที่จะได้รับจากบทเรียน
1
การแสดงออกเพื่อให้เกียรติผู้ร่วมสนทนา
แนวคิดของ "ภายใน" และ "ภายนอก" ที่ทำงาน / การแนะนำตัว, การตั้งคำถาม, การแลกเปลี่ยนนามบัตร, และอื่นๆ
2
การแสดงออกแบบถ่อมตัว
การแนะนำตัวและบริษัทที่ทำงานอยู่, มารยาทในการไปบริษัทคู่ค้า, และอื่นๆ
3
ทบทวนการแสดงออกเพื่อให้เกียรติผู้ร่วมสนทนาและการแสดงออกแบบถ่อมตัว
มารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท์ (ทบทวน แนวคิดของ "ภายใน" และ "ภายนอก" ที่ทำงาน)
4
การนัดหมายทางโทรศัพท์, ทบทวนมารยาทในการไปบริษัทคู่ค้า, และอื่นๆ
5
การอวยพรในแต่ละสถานการณ์, มารยาทอื่นๆในรถแท๊กซี่, ร้านอาหาร, ลิฟท์, และอื่นๆ
6
การเขียน e-mails
เอกสารภายในและภายนอกบริษัท, และอื่นๆ
7
ความแตกต่างของการแสดงออกของคนญี่ปุ่นในแต่ละพื้นที่
ภาษาท้องถิ่นและอื่น ๆ
8
การแสดงเหตุการณ์จำลอง 1
9
การแสดงเหตุการณ์จำลอง 2
10
การประชุม
การดำเนินการและอื่น ๆ