การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

ตารางเวลาในหนึ่งวัน

ไปโรงเรียน

ก่อนที่จะเริ่มชั้นเรียนคุณมีเวลาที่จะถามสิ่งที่คุณไม่เข้าใจกับครูผู้สอน

8:30

คาบเรียนที่ 1, 2

คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสมดุล ทั้งการออกเสียง, ไวยากรณ์, คำศัพท์, การสนทนาและอื่นๆ
More details

9:00

พักระหว่างคาบเรียน

คุณสามารถสนทนากับนักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆ พูดคุยกับครูในสิ่งที่คุณข้องใจหรือสงสั

10:35

คาบเรียนที่ 3, 4

ทดสอบบทเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณในทุกๆบทเรียนและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของคุณ

10:45

ได้เวลากลับบ้าน

นักเรียนบางคนกลับบ้าน บางคนอยู่ต่อเพื่อทบทวนบทเรียนที่โรงเรียน

12:40

เวลาเลิกเรียน

หลังเลิกเรียน จะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนทำงานอดิเรกต่าง ๆ อย่างอิสระทั้งการทำอาหาร ช็อปปิ้ง หรือการทำงานพิเศษ ... และที่สำคัญคือต้องไม่ลืมทำการบ้านด้วย

13:00

ได้เวลาเข้านอน

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้
นอนหลับฝันดีนะ!

23:00