การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

ตารางเวลาในหนึ่งวัน

ไปโรงเรียน

ก่อนที่จะเริ่มชั้นเรียนคุณมีเวลาที่จะถามสิ่งที่คุณไม่เข้าใจกับครูผู้สอน

8:30

เริ่มการเรียนการสอน

คุณจะได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสมดุล ทั้งการออกเสียง, ไวยากรณ์, คำศัพท์, การสนทนาและอื่นๆ
More details

9:00

พักระหว่างคาบเรียน

คุณสามารถสนทนากับนักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆ พูดคุยกับครูในสิ่งที่คุณข้องใจหรือสงสั

10:30

เริ่มการเรียนคาบที่2

ทดสอบบทเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณในทุกๆบทเรียนและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของคุณ

10:45

เสร็จสิ้นการเรียนการสอน ได้เวลาอาหารกลางวัน

มีร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหารจานด่วนและร้านค้าต่างๆรอบๆโรงเรียนมากมาย นักเรียนบางคนนำอาหารกลางวันมาเอง นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนชั้นเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยกลับบ้านได้
กดตรงนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรอบๆโรงเรียนของเรา

12:15

ชั้นเรียนเพื่อวัดระดับเข้ามหาวิทยาลัย

เราจัดชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถเข้าร่วมเรียนชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ JLPT หรือ EJU ได้ รายวิชาของ EJU ได้แก่ คณิตศาสตร์, ญี่ปุ่นและโลกของเรา, และวิทยาศาสตร์ในภาษาญี่ปุ่น

13:30

ได้เวลากลับบ้าน

นักเรียนบางคนกลับบ้าน บางคนอยู่ต่อเพื่อทบทวนบทเรียนที่โรงเรียน

15:00

ที่บ้าน

นักเรียนใช้เวลาอย่างอิสระ เช่นทำกับข้าว, พูดคุยทางอินเทอร์เน็ต, และอื่นๆ อย่าลืมทำการบ้านล่ะ!

18:00

ได้เวลาเข้านอน

แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้
นอนหลับฝันดีนะ!

23:00