เกี่ยวกับเรา

สารจากอาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
Nagoya International Academy
Izumi Hitoshi

Nagoya International Academy ตั้งอยู่ที่นาโกย่าในภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากขนาดเศรษฐกิจของนาโกย่าที่ไม่แพ้เมืองใหญ่อย่างโตเกียวและโอซาก้า, นาโกย่ายังมีประวัติศาสตร์ของเมืองค่อนข้างเก่าแก่

เราภูมิใจที่เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อฝึกฝนความงดงามของภาษาญี่ปุ่นที่นี่

เป้าหมายของ Nagoya International Academy คือการให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า

บทเรียนไม่ จำกัด เฉพาะการเรียนโดยตำราเท่านั้น แต่โรงเรียนยังสอนวิธีการใช้, และมารยาทการสื่อสารที่เหมาะสมซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จในสังคมญี่ปุ่น

ชั้นเรียนแบ่งออกตามความยากง่ายตามระดับของนักเรียน แต่ละคน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโรงเรียนก็มีการจัดเตรียมการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับภาษาสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU)เช่นกัน

Nagoya International Academy ให้การสนับสนุนนักเรียนตลอดในทุกขั้นตอนการเรียนจนบรรลุเป้าหมายเพื่อทำให้ความฝันของนักเรียนเป็นจริง ผมหวังว่าจะได้พบกับทุกคนบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับทุกคนในฐานะอาจารย์ใหญ่