ความสำเร็จ

อาชีพ หลังจบการศึกษา

การศึกษาต่อ

Aichi Business College
Childcare・Nursing・Business College of Nagoya
Nissan Automobile Technical College
Trident College
CODO College of Foreign Language and Tourism
Nippon Omotenashi College
Nagoya Medical Secretary Welfare College
Ehle Institute
Ekura College (beauty and estee)
College of Foreign Languages
Prospera Business Institute
Yamato Fashion College
Kacho College for Social Welfare
Ohara school of business in Kyoto
Kyushu Business School
Anabuki Welfare Medical College
Tokyo Institute of Tourism
Wakasa Medical Health and Welfare School
Nishinihon Academy Airline College
Aicoh Career Design School
Osaka Social Welfare College
Nagasaki Medical Child College
Tokai Dental College
Nagoya Designer Gakuin
Nagoya Digital Technical College
Nagoya Business Accounting College

องค์กรที่นักเรียนของเราได้เข้ารับการทำงาน

Kikko English School
Amity Corporation
City Staff Company
Digital Vorn Co., LTD

-->