เกี่ยวกับเรา

นโยบายการสอนของเรา

เราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ตำรา

วัสดุการสอนในการเรียนจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ แต่ตำราเรียนจะใช้สำหรับการอ้างอิงคำศัพท์, ไวยากรณ์สำนวนและอื่น ๆ ที่จะให้สอนในบทเรียน ส่วนวัสดุการเรียนการสอนอื่นๆเช่นชีทรายละเอียดบทเรียน, ชีทสรุป, แบบฝึกหัดและอื่นๆ ครูผู้สอนจะสร้างสรรค์ออกมาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงนักเรียนสามารถลองฝึกซ้อมปฏิบัติในการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับสถาณการณ์ต่างๆในชีวิตจริง

ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือการสื่อสาร

ภาษาไม่ได้เป็นเพียงความรู้ แต่เครื่องมือสื่อสาร เราไม่เพียงแต่จะสอนคุณ แต่ยังต้องการให้คุณมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในสมองของคุณจะไร้ค่าถ้าคุณไม่สามารถพูด, ฟัง, เขียนหรืออ่านได้ ดังนั้นเราดำเนินการเรียนการสอน โดยคำนึงเสมอว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่เพื่อที่จะแสดงความหมายกับใครบางคน และเพื่อเข้าใจสิ่งที่ใครบางคนต้องการสื่อความหมาย คำศัพท์,ไวยากรณ์,สำนวนและอื่น ๆ ที่นำเสนอในบทเรียนจะถูกสอนให้ใช้งานให้เข้ากับในแต่ละสถานการณ์

มารยาทและยุทธศาสตร์

ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะสื่อสารในภาษาญี่ปุ่น คุณจำเป็นต้องรู้มารยาทและกลยุทธ์เช่นกันเพื่อการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ คุณจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนจนสามารถสื่อสารในภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียน

เรารับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกและพวกเขามีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและความสนใจที่ต่างกัน เราจึงมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าบทเรียนของเราตอบสนองต้องการและความสนใจของนักเรียนทุกคนหรือไม่ โดยการสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ

คณะครูอาจารย์ล้วนได้รับการรับรองและมีใบประกอบวิชาชีพ

คณะครูอาจารย์ล้วนได้รับการรับรองและมีใบประกอบวิชาชีพ ครูทั้งหมดของเราได้รับการรับรองและมีคุณสมบัติโดยองค์กรผู้มีอำนาจออกใบประกอบวิชาชีพ พวกเขามักจะฝึกตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา