หลักสูตร

หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

เรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

เนื้อหาของบทเรียนได้รับการออกแบบตามการใช้จริงในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ดังนั้นเนื้อหาจะมีประโยชน์และมีคุณค่ามากสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น นอกจากนั้นบทเรียนจะเริ่มจากสัปดาห์ละสองครั้งสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง

และแน่นอนสำหรับผู้ที่มีเวลานั้นสามารถเข้าร่วมเรียนทุกวัน เรามีหลักสูตรเป็นขั้นตอนจากขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง

เหมาะกับผู้ที่ต้องการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนมารยาทในการใช้ชีวิตประจำวันการสื่อสารและการสนทนากับชาวญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ และทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นในขณะท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือร่วมกับคนญี่ปุ่น

การลงทะเบียนและระยะเวลาในหลักสูตร

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ (แนะนำว่าควรเป็นช่วงต้นเดือน)

สามารถเลือกเรียนได้เริ่มจาก 1 เดือน (นักท่องเที่ยวเริ่มจาก 1 สัปดาห์)

หลักสูตรที่แนะนำ
~ เลือกหลักสูตรที่ต้องการ

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชีวิตประจำวัน รายละเอียดหลักสูตรโปรดดูที่ด้านล่าง

หลักสูตรทั่วไป / หลักสูตรเร่งรัด รายละเอียดเพิ่มเติม...

มีหลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว, กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา...

เวลาชั้นเรียน, ค่าใช่จ่าย, การสมัครและอื่นๆ

มีเวลาเรียนหลากหลายทั้งช่วงเช้า,ช่วงบ่ายและช่วงเย็น และค่าธรรมเนียมของหลักสูตรที่แตกต่างกันโปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ตัวอย่างของหลักสูตร

เป้าหมาย เสริมสร้างทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้มารยาทของคนญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
บทเรียน / สิ่งที่จะได้รับจากบทเรียน
1 การทักทายและการแนะนำตนเอง
การทักทายในสถานการณ์ต่างๆ, การแนะนำตนเองและผู้อื่น, การถามคำถามและอื่นๆ
2 การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข
การถามราคา, วิธีการพูดเลขที่ห้อง, เบอร์โทรศัพท์และอื่น ๆ
3 การสนทนาเรื่องเวลา
ถามเวลาทำการ, สนทนาเกี่ยวกับวันเกิดและตารางเวลา และอื่นๆ
4 คุณจะไปที่ไหน?
บทสนทนาเกี่ยวกับที่ที่คุณไปและการท่องเที่ยว, และอื่นๆ
5 การขอความช่วยเหลือ
การสั่งอาหารที่ร้านอาหาร, การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น, และอื่นๆ
6 การขึ้นแท๊กซี่, รถไฟและรถโดยสารประจำทาง
การสนทนาบนรถแท๊กซี่และที่สถานีรถไฟ/รถประจำทาง, และอื่นๆ
7 vการถาม / การตอบเกี่ยวกับสถานที่
จะทำอย่างไรเมื่อหลงทาง, และอื่นๆ
8 คุณจะทำอะไร?
การสนทนาเกี่ยวกับแผนการณ์ในวันหยุดสุดสัปดาห์, จะทานอะไร, และอื่นๆ
9 การสนทนาเกี่ยวกับ "สถานะ" ของบางสิ่ง
การสนทนาเกี่ยวกับ สถานะของบางสิ่งโยใช้ "คำคุณศัพท์"
10 การเชิญ, การปฏิเสธ, การบอกและการแนะนำ

เวลาเรียน, ค่าใช่จ่าย, การสมัครและอื่นๆ

หลักสูตรรวม (5 วัน/สัปดาห์)

・ช่วงเช้า 9:00 - 12:20
・ช่วงบ่าย 13:30 - 16:50

หลักสูตรไพรเวท

จำนวนครั้ง, เวลาเรียน สามารถจัดขึ้นได้ตามความต้องการของผู้เรียน.

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม