หลักสูตร

หลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

เรามีหลักสูตรสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

เนื้อหาของบทเรียนได้รับการออกแบบตามการใช้จริงในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

เหมาะกับผู้ที่ต้องการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนมารยาทในการใช้ชีวิตประจำวันการสื่อสารและการสนทนากับชาวญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ และทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่น, สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางธุรกิจ

เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือร่วมกับคนญี่ปุ่น

การลงทะเบียนและระยะเวลาในหลักสูตร

สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเมื่อ (แนะนำว่าควรเป็นช่วงต้นเดือน)

สามารถเลือกเรียนได้เริ่มจาก 1 เดือน

เวลาชั้นเรียน, ค่าใช่จ่าย, การสมัครและอื่นๆ

มีเวลาเรียนหลากหลายทั้งช่วงเช้า,ช่วงบ่ายแล ค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาเรียน กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา