การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

มาตรการรับมือภัยพิบัติ

การรับมือภัยพิบัติ

ดังที่คุณทราบ, ญี่ปุ่นเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ นาโกย่าอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจึงจัดชั้นเรียนเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติให้นักเรียนได้เตรียมพร้อมอยู่เสมอๆ

ที่ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิต

นักเรียนของเรากำลังทำมือในกิจกรรม

นักเรียนที่โรงเรียนของเราเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

ทางออกฉุกเฉินและที่ดับเพลิง